Vizart

Sketchbook Station: Otvoren poziv vizualnim umjetnicima

Foto: Facebook.com/Sketchbook station
Vrijeme čitanja: 2 minute

Sketchbook Station projekt osmišljen u svrhu povezivanja umjetnika iz različitih zemalja europskog kontinenta uz slikarsku mapu koja putuje od jednog umjetnika do drugog poziva vizualne umjetnike da se prijave na sudjelovanje u njihovom natječaju. Umjetnici su pozvani da slikaju ili crtaju u mapu slobodnom tehnikom jedan crtež ili sliku. Nakon što završe rad cijelu mapu zajedno sa svojim crtežom ili slikom šalju na adresu sljedećeg sudionika/ce. Mapa započinje i završava svoje kreativno putovanje u Hrvatskoj gdje slijedi priprema za otvorenje internacionalne izložbe radova napravljenih uz Sketchbook Station mapu. Završna je izložba planirana u nekoliko izložbenih prostora i galerija diljem Hrvatske.

Prijava mora sadržavati:

Ispunjen obrazac za prijavu, CV te vizualnu dokumentaciju radova (portfolio) koja treba sadržavati minimalno pet, a maksimalno deset radova. Uz fotografije je potrebno poslati kratak opis svakog rada (1-5 fotografija za svaki rad). CV i Portfolio je potrebno poslati na email adresu: sketchbook@udrugaprizma.hr. Svaka vrsta rada (slika, crtež, grafika, print, skulptura, instalacija, fotografija, novi mediji) mora biti prikazana putem fotografije. Obrazac za prijavu i CV treba ispuniti i poslati na engleskom jeziku.

Prijave su moguće isključivo putem online formulara na stranici, a rok za prijavu je 7. travnja 2017. godine. Datum proglašenja odabranih autora je 11. travnja, 2017. godine. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi autori i autorske skupine iz Republike Hrvatske i Europskih država. Žiri odabire umjetnike za sudjelovanje u projektu, koji će potom primiti Sketchbook Station mapu na svoju adresu. Sudionici/e će biti odabrani/e na osnovu njihove prijave i portfolija. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici projekta i na email adresu sudionika. Odabranim autorima će biti proslijeđene detaljnije upute o projektu. Nepotpune, nepravilno ispunjene i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Tema i tehnika za rad u Sketchbook mapi je slobodna (crtež, slika, grafika, kolaž itd). Tehnika ne smije oštetiti druge radove ili Sketchbook Station mapu. Za prijavu i sudjelovanje ne plaća se kotizacija, a u slučaju odabira sudionik/ca sam/a snosi troškove realizacije slanja mape Sketchbook Station na adresu slijedećeg sudionika. Organizator snosi troškove izložbe radova, te sve troškove promocije projekta, radova i umjetnika te publikacije u okvirima mogućnosti udruge.

Uvjeti i odredbe:

Autor ne polaže pravo na rad nastao u mapi u sklopu projekta Sketchbook Station. Autor se slaže da se radovi smiju izlagati, publicirati i promovirati u radu udruge Prizma. Udruga Prizma zadržava sva prava na rad autora nastalim u Sketchbook Station mapi za vrijeme trajanje projekta. Udruga Prizma obavezuje se da će u tijeku trajanja realizacije projekta odabrane autore i njihov rad promovirati putem društvenih medija i web stranice www.sketchbookstation.com. Za sva dodatna pitanja vezana uz natječaj, obratite se na e-mail: info@udrugaprizma.hr ili sketchbook@udrugaprizma.hr.

Be social

Komentari