Film

Hrvatski eksperimentalni film i video pred beogradskom publikom

foto: HAVC
Vrijeme čitanja: 2 minute
foto: HAVC
foto: HAVC

Na festivalu Alternative film-video koji se održava od 9. do 13. prosinca u Beogradu, u srijedu 10. prosinca u programu pod naslovom ‘Medijski ping-pong’ bit će prikazana selekcija hrvatskih eksperimentalnih filmova i videa po izboru filmske kritičarke Diane Nenadić, koja će održati i uvodnu riječ u program.
“Televizija kao medij, televizijski program kao (politički) sadržaj i televizor kao uporabni predmet česte su referencije hrvatskih eksperimentalnih filmaša i videoumjetnika od početka 1970-ih i pojave videa. Riječ je zapravo o činu konceptualnog otpora (politički) najmoćnijem i najmasovnijem mediju, kao i o bojazni da bi upućenost na produkcijske resurse javnog sredstva komunikacije, na istu prikazivačku „kutiju“, odnosno ekran, mogla dovesti do brisanja medijskih razlika i apsorpcije umjetničke osobnosti. Distanciranje od televizije i isticanje razlika poprimilo je razne forme intepretativne ili subverzivne manipulacije: od pretvaranja televizora u mrtvu prirodu a (informativnog) TV programa u circulus vitiosus u ranoj videoinstalaciji Dalibora Martinisa Mrtva priroda, subverzivne eksploatacije metamedijskih potencijala televizije u konceptualno-strukturalnim filmovima Ivana Faktora (Prvi program i TV 31-1 minirama) i Branka Karabatića (Velo misto), preko performativnog ogoljavanja osobnog identiteta interpolacijom isječaka iz emisije javne televizije u radu Sanje Iveković (Osobni rezovi), do prokazivanja TV-lica i monotonih informativnih sadržaja kao mentalnih agresora u prostoru privatnih rituala (Chanoyu, Iveković i Martinis), a televizije kao diktatora perceptivnih navika – kod Milana Bukovca (Zapping) i Vlade Zrnića (United Colors of Upside Down). Konačno, referirajući se nominalno na televiziju i koristeći se mogućnošću TV-studijskog snimanja s više kamera, najmističniju provokaciju svakodnevnim gledateljskim navikama upućuje Ivan Ladislava Galeta svojim ranim TV ping-pongom, ukazujući na perceptivne pretpostavke videomedija”, navodi se u najavi programa.

Festivalska publika će u 77-minutnom programu vidjeti sljedeće filmove:

TV PING PONG, Ivan Ladislav Galeta, U-matic, c/b-b/w, 2′, 1978.
MRTVA PRIRODA/ STILL LIFE, Dalibor Martinis, open reel/Umatic, cb/ bw, 20′, 1974
OSOBNI REZOVI / PERSONAL CUTS, Sanja Iveković, U-matic, boja/colour, 4′, 1982
PRVI PROGRAM / THE FIRST PROGRAMME, Ivan Faktor, 16 mm, boja/colour, 12′, 1978.
CHANOYU, Sanja Iveković & Dalibor Martinis, VIDEO CD’83, U-matic, boja/color, 11′, 1983
VELO MISTO / BIG TOWN, Branko Karabatić, Kinoklub Split; S8, boja/ colour, 9′ 15”, 1985
ZAPPING, Milan Bukovac, Autorski studio fotografija-film-video; SVHS, boja/colour, 6′, 1993
UNITED COLOURS OF UPSIDE DOWN, Vlado Zrnić, Hrvatski filmski savez; Betacam, boja/colour, 1′, 1995.
TV 31-1 MINIRAMA (UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE) / TV 31-1 MINIRAMA (TURN ON – TURN OFF), Ivan Faktor, 16 mm, boja/colour, 12′, 1982.

Be social

Komentari