Istaknuto

Zahtjevi inicijative Kulturnjaci 2016 političkim strankama i budućoj Vladi RH

Foto: facebook.com/kulturnjaci2016
Vrijeme čitanja: 4 minute

Na današnjoj konferenciji za medije, u 11 sati u prostorima HND-a, inicijativa Kulturnjaci 2016 izložila je svoje zahtjeve političkim strankama i budućoj vladi Republike Hrvatske. Ispred inicijative govorili su Urša RaukarNaima BalićSabina Sabolović i Goran Sergej Pristaš. U nastavku pročitajte zahtjeve Kulturnjaka 2016.

***

Zbog sustavnoga, dugogodišnjeg manjka interesa političkih elita za kulturu i umjetnost, a poučeni negativnim iskustvom posljednje kratkotrajne Vlade Republike Hrvatske u kojoj je resor kulture trebao poslužiti za radikalni ideološki zaokret cijele zemlje, smatramo potrebnim upozoriti sve političke stranke i buduću Vladu Republike Hrvatske na iznimnu važnost kulture, umjetnosti, medija, obrazovanja i znanosti.

Upravo je kultura ta koja je stoljećima održavala svijest o hrvatskom identitetu kao o prostoru koji nadilazi okvire isključivo nacionalnoga, prostoru u kojem se kulturom gradi otvorenost, uključivost, sloboda, te se slavi i ističe heterogenost i bogatstvo različitih utjecaja. Kultura, umjetnost i mediji, te znanost i obrazovanje, jesu i moraju biti osnova na kojoj se izgrađuju napredak i dobrobit cijelog društva. To su područja koja presudno doprinose stvaranju uvjeta za dostojanstvenu egzistenciju te održiv društveni razvoj u sadašnjim i budućim vremenima. Kultura, umjetnost, mediji, znanost i obrazovanje presudan su društveni kapital te nisu ni na koji način trošak, već višestruko isplativo ulaganje.

Kulturna politika, kao i nacionalna kulturna strategija, neophodni su za nesmetan i ujednačen razvoj područja kulture i umjetnosti. Podsjećamo da dokumenti Kulturna politika Republike Hrvatske iz 1998. godine i Strategija kulturnog razvitka Hrvatske za 21. stoljeće iz 2002. godine, koji su podržani od strane Vijeća Europe te izglasani od Vlade i Sabora Republike Hrvatske, mogu poslužiti kao već postojeća osnova za daljnji rad.

Od svih političkih stranaka i nove Vlade tražimo da poštuju Ustav Republike Hrvatske te štite i omogućuju slobodu znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaranja i izražavanja, što je zajamčeno člankom 69. Ustava: Jamči se sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaranja. Podsjećamo i na sekularnost države zajamčenu člankom 41. Ustava: Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.

Novi ministar ili ministrica kulture treba biti osoba koja poštuje pluralnost hrvatskoga društva i kulture, zagovara slobodu stvaranja, izražavanja i mišljenja, prihvaća različitost, podržava sekularnost države, ukratko — poštuje Ustav Republike Hrvatske. Osoba koja upravlja Ministarstvom kulture treba dobro poznavati višeslojan i osjetljiv sustav kulturnoga i umjetničkog stvaranja te svojim radom i zalaganjem pridonositi njegovu razvoju i poboljšanju. Djelovanje buduće ministrice ili ministra kulture treba biti zasnovano na dijalogu s kulturnim radnicama i radnicima te na uvažavanju njihovih prijedloga i zahtjeva temeljenih na iskustvu rada u institucionalnom i nezavisnom kulturnom sektoru.

Tražimo da političke stranke javno objave svoje programe za područja kulture, kao i svoje kandidate za ministra ili ministricu kulture. Tražimo da kultura postane jedna od glavnih tema, kako političkih programa, tako i predizbornih rasprava.

U budućim smjernicama razvoja kulture tražimo:

 • da se u nadolazećem razdoblju donese nacionalna kulturna strategija putem javno otvorenog procesa u kojem će moći sudjelovati svi dionici i zainteresirana javnost, a nakon donošenja, tražimo njenu primjenu i provedbu
 • da se izdvajanja za kulturu napokon vrate na 1% državnog proračuna, što je iznos iz 2003. godine. Sa sadašnjih, sramotnih 0,48%, Hrvatska je na posljednjem mjestu u Europskoj Uniji
 • omogućavanje neometana rada svih institucija, nezavisnih organizacija i pojedinaca u kulturi, bez pritisaka ili onemogućavanja njihova rada smanjivanjem ili neisplatom sredstava, ucjenama, odmazdama ili političkim kadroviranjem podobnih
 • poštovanje, podržavanje i omogućavanje neovisnosti medija kao jednog od presudnih elemenata demokracije te vraćanje pitanja pluralizma medija u područje kulturne politike
 • neupitnu podršku civilnom društvu očuvanjem uspješnog i uzornog modela podrške razvoju civilnog društva čiji je ključni element Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • potpunu primjenu Ustava i zakona za sve nacionalne manjine u RH – nedopustive su prijetnje, omalovažavanja, uskraćivanje sredstava ili bilo koji drugi način opstrukcije njihovih dostignutih prava i sloboda
 • da javne rasprave nisu samo formalno zadovoljenje zakonskih odredbi, već istinska razmjena i uvažavanje prijedloga i mišljenja različitih dionika i zainteresirane javnosti
 • kulturnu politiku temeljenu na suradnji s različitim dionicima, bolju povezanost s drugim ministarstvima, posebno znanosti i obrazovanja, gospodarstva i turizma, te snažniju koordinaciju među lokalnim samoupravama u razvoju i provedbi programa kulturne politike
 • od svih političkih stranaka i buduće Vlade Republike Hrvatske da se jasno odrede prema razvoju kulture kao prema javnom dobru koje je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku.

Do izbora nove Vlade RH tražimo hitno obustavljanje svih izmjena zakona i drugih propisa te svih izbora i natječaja za rukovodeće ili druge važne pozicije, a posebice za članove kulturnih vijeća, kao i sve odluke koje imaju dalekosežne posljedice na budući razvoj.

Kako je u samo nekoliko mjeseci prošle Vlade izvršen direktan udar na do tada dosegnute standarde u prostorima kulture, umjetnosti i medija, tražimo da se hitno pristupi sanaciji nastale štete.

Od nove Vlade Republike Hrvatske tražimo:

 • dopune Zakona o kulturnim vijećima u svrhu snažnije decentralizacije i demokratizacije odlučivanja osnaživanjem uloga vijeća
 • vraćanje 14,5% izdvajanja iz dobiti od igara na sreću Hrvatske lutrije za razvoj civilnog društva
 • hitno ponovno uspostavljanje Povjerenstva za neprofitne medije
 • prestanak svakog pritiska na Agenciju za elektroničke medije i omogućavanje njena neovisnog i nesmetanog rada
 • neovisnost Hrvatske radiotelevizije, kao javnog medija, od ikakvih stranačkih kontrola i utjecaja, a naročito je važno vratiti neovisnost i kvalitetu 3. programa televizije i radija koji su bili prepoznati i u Europi po svojoj visokoj kvaliteti, dosezima i gledanosti, odnosno slušanosti
 • ponovno financiranje svih časopisa koji iskazuju pluralnost hrvatskog društva i različite paradigme hrvatske, europske i svjetske kulture i umjetnosti, te vraćanje sredstava manjinskim medijima koja su im bila nepravedno oduzeta
 • prestanak sa svim pritiscima i omogućavanje nesmetana rada Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC)
 • razrješenje novih članova Upravnog odbora Zaklade “Kultura nova”, budući da se pri izboru nisu poštovale odredbe Zakona o Zakladi Kultura nova i Statuta zaklade. Također tražimo da se spriječe imenovanja podobnih kadrova koji nemaju ni znanja, ni iskustva u području nezavisne kulture.

U interesu budućeg slobodnog razvoja kulture i umjetnosti tražimo ispunjenje svih navedenih zahtjeva.

Inicijativa Kulturnjaci2016 do daljnjega će pratiti djelovanje političkih aktera te
 se nastaviti javno zalagati za očuvanje kulturnog sustava, unapređenje kulturne raznolikosti koja je u njemu do sada postignuta te stvaranje uvjeta za razvoj kulture kao najšireg društvenog interesa.

Be social

Komentari