Intervju

Emma Ruth Rundle: “Koncerti oslobođaju emocije koje se teže otkrivaju u svakodnevici”

emma ruth rundle
Foto: Emma Ruth Rundle (autoportret)
Vrijeme čitanja: 4 minute

Za sve ljubitelje crnog countryja u Močvaru u utorak, 28. studenog dolazi dvoje štićenika Sargent Housea, Emma Ruth Rundle i Jaye Jayle (projekt Evana Pattersona). Prošle godine Emma je objavila bolno intiman album “Marked for Death” koji je, na njezino iznenađenje, privukao veliku pozornost kritike i osvojio puno slomljenih srca. Kako je nekoliko pjesama otpisano s albuma, tako se javila ideja za projekt s Evanom. Od pjesama za koje nisu mogli naći mjesto na svojim aktualnim albumima, ovi prijatelji iz iste izdavačke kuće napravili su zajednički EP “The Time Between Us” kojeg će predstaviti u sklopu Začarane Močvare. U ovom kratkom intervjuu pokušali smo saznati što možemo očekivati od Emme i njezinog prijatelja patnika.

Koliko znaš o klubu “Močvara”? Wovenhand je nastupao na istom mjestu početkom ove godine. Jesu li ti se možda požalili na nešto?

Ne mogu se sjetiti nikakvih posebnih primjedbi, ne pamtim razgovore vrlo dobro.

Reci nam što inače voliš kod nastupa uživo. 

Kada je energija kakva treba biti, a ja odradim svoj posao kako treba, otvara se mogućnost za mene i publiku da oslobodimo neke emocije koje se teže otkrivaju u svakodnevnim aktivnostima.

Rekla si da želiš da album “Marked for Death” bude stvar prošlosti. Kako ti je izvoditi pjesme s tog albuma?

Isprva je bilo teško, posebno kad bih ih izvodila sama, bez benda. Sada se osjećam osnažena drugim glazbenicima koji sa mnom stvaraju toliko zvuka. Naravno, još uvijek izvodim pjesme i samostalno i ponekad je emocionalno intenzivno. Vrijeme koje sam provela izvodeći ovaj album me sigurno ponukalo da oklijevam kod pisanja novih pjesama, ali otkrila sam da ne mogu pisati tako dobro ako pjesma nije osobna.

Koji je prvi značajni koncert kojega se sjećaš? Je li te on potaknuo da se baviš glazbom?

Prvi veliki koncert na koji sam išla bili su Smashing Pumpkins i Garbage. Nikad ga neću zaboraviti. Moja mala sestra bila je tamo i zaspala je u jednom od stadionskih sjedala. Dolazim iz glazbene obitelji i odrasla sam slušajući i voleći glazbu, osobito rock. To je sve što znam i što radim.

Jesi li ikad imala normalan posao? 

Jedini posao koji sam imala bio je u glazbenom shopu/koncertnoj dvorani kod kuće u Los Angelesu. Glazba je moj život u svakom smislu. Ime shopa je “McCabe’s guitar shop” i više je kao centar za folk glazbu. Osim trgovine, to je i mjesto za glazbenu poduku i koncerte. Postoji već 60 godina. To je komad losanđeleske glazbene povijesti. To me mjesto oblikovalo i vrlo sam zahvalna i ponosna što sam mogla raditi ondje preko 10 godina.

Koji posao nikad ne bi mogla raditi?

Mislim da bi, ako su okolnosti prave, mogla raditi gotovo bilo što. Nikada ne bih radila posao na kojem bi nekoga morala povrijediti.

U čemu si gora od većine ljudi?

Čitanje.

U čemu je Evan bolji ili gori od većine ljudi?

Njega biste morali pitati o njegovim manama, ali sklada briljantnu glazbu i ima jedinstveni pristup gitari koji se dobro slaže s mojim.

Kako izgleda turneja s njim?

Puno pića.

Jesi li se ikad susrela s nekim hrvatskim glazbenicima ili njihovom glazbom?

Muž moje najbolje prijateljice i njegova obitelj su Hrvati i svaki put kada imaju zabavu ili večeru – sve generacije zajedno pjevaju narodne pjesme. To je najbliže što sam došla hrvatskoj glazbi. Rado bih čula više.

I nešto ozbiljno za kraj: koje je zadnje povrće koje bi htjela biti?

Ovo me pitanje zbilja nasmijalo. Morala bih razmisliti o tome zašto ne bih htjela biti određeno povrće… Stvarno ne znam. Sve je povrće stvoreno jednako.

How much do you know about club “Močvara”? Wovenhand performed at the same place earlier this year. Did they make any remarks?

Hello, thank you taking the time. I can’t recall any particular remarks but my memory for conversation isn’t great.

Tell us one thing you like about live performances.

When the energy is right and I do my job the right way, there’s a window of opportunity for both myself and the audience to release some emotions that can be harder to find in everyday activities.

You said “I want ‘Marked for Death’ to be a thing of the past”. How does it feel to perform songs from that album live?

At first it was hard and especially when I play them alone, without a band. Now I feel more empowered with the other musicians standing there making so much sound with me. I still play solo songs as well of course and sometimes it’s emotionally intense. The time I’ve spent performing this record definitely has made me hesitate a bit in writing my new songs- but what I’ve discovered is that I can’t write so well if the song isn’t personal.

What was the first meaningful concert you remember? Is that what got you into music?

The first big concert I went to was Smashing Pumpkins and Garbage. I’ll never forget it. My little sister was there and fell asleep in one of the stadium seats. I come from a musical family and have grown up listening to and loving music, particularly rock. It’s all I know and what I do.

Did you ever have a regular job? 

The only job I’ve held has been at a music shop/concert hall at home in Los Angeles. Music is my life on every way. The shop is called McCabe’s guitar shop and is more like a folk music center. Offering lessons and concerts on top of being a store. It’s been there for 60 years. A piece of LA’s musical history. That placed shaped me and I’m very grateful and proud to have worked there for over 10 years.

What is one job you could never do?

I think if the circumstances are right – I could find myself doing almost anything. I’d never want to do a job where I’d have to hurt anyone.

What are you worse at than most of the population?

Reading.

What is Evan better or worse at then most of the population?

You’d have to ask him about his faults but he composes brilliant music and has a unique approach to guitar that resonates with me.

What does touring with him look like?

Lots of drinks.

Did you ever encounter some Croatian musicians or their music? What did you think of it?

My best friends husband and his family are Croatian and every time there’s a party or dinner – all the generation sing folk music together. That’s as close as I’ve come to experiencing the music of Croatia. I’d love to hear more.

And something serious at the end: What is the last vegetable you would ever want to be?

This question made me laugh. I had to think about why I wouldn’t want to be a certain vegetable… I really don’t know. All vegetables are created equal.

Be social

Komentari