Komentar

Vlada odlučila smanjiti porez na menstrualne potrepštine nakon pokrenute peticije

Vrijeme čitanja: 2 minute

Sjećate li se prošlogodišnje peticije za smanjenje poreza na menstrualne potrepštine s 25% na 5%? Nakon prikupljenih 24 292 potpisa građana diljem Hrvatske, priča se dalje nastavlja odlukom Vlade kako će se porez na menstrualne potrepštine smanjiti, ali ipak ne na traženih 5%.

Krajem prošle 2021. godine pokrenuta je peticija kojom je traženo smanjenje poreza na menstrualne potrepštine na 5%, što je ujedno i zakonski minimalna stopa poreza. Peticiju su pokrenule Inicijativa za smanjenje poreza na menstrualne potrepštine u suradnji s Inicijativom zastupnica u Hrvatskom Saboru.
eticiju je u periodu od dva tjedna potpisalo sveukupno 24 292 građana diljem Hrvatske, čime su iskazali svoj stav da se porez na menstrualne potrepštine treba smanjiti na 5% s dosadašnjih 25%.

Osim toga, istu poruku i ukazivanje na važnost smanjena menstrualnog siromaštva poslale su i brojne obrazovne institucije u Hrvatskoj, od osnovnoškolskih do visokoobrazovanih, kao i brojne jedinice lokalne i regionalne samouprave tako što su osigurale besplatne menstrualne potrepštine. Uz to, Odbor za ravnopravnost spolova također podržava zakonsku inicijativu za smanjenje PDV-a na 5%.

Unatoč svim apelima na smanjenje poreza na minimalnih 5% svim menstrualnim potrepštinama, kako bi se građankama olakšala njihova kupnja, Vlada je donijela odluku o smanjenju poreza na 13% iako se u peticiji tražilo smanjenje poreza na menstrualne potrepštine na zakonski minimum u Hrvatskoj od 5%.

Kako i zašto na 13% odgovor je na koji se još uvijek čeka i koji zanima brojne građane.

Na temelju Izvješća o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Europskoj Uniji u kontekstu zdravlja žena kojeg je prihvatio Europski parlament u lipnju prošle godine, pozivaju se sve države članice na ukidanje poreza na menstrualne potrepštine. Konačno postoji mogućnost da se iskoriste fleksibilnosti uvedene Direktivom o PDV-u i tako se primjeni izuzeće ili stopa od 0% na menstrualne potrepštine na razini EU.


Ovaj je sadržaj sufinanciran sredstvima Fonda za pluralizam medija Agencije za elektroničke medije.

Be social

Komentari